ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ << ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ>>

Μήπως είναι καιρός για κάποιες αλλαγές; Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση της κατοικία σας.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ << ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ>> ;

Τα κτήρια και οι μεταφορές αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ κατά την περίοδο 2000-2005 αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα, είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια.

Τα περισσότερα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως: Έλλειψη ή ανεπάρκεια θερμομόνωσης. Παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/ μονοί υαλοπίνακες). Ελλιπής ηλιοπροστασία των νοτίων και δυτικών όψεών τους. Μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας. Ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/ κλιματισμού με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση.

Σημαντική παράμετρος, επίσης , που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου, είναι η συμπεριφορά των ενοίκων. Η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών- κατοίκων σε θέματα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές, όπως είναι η εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων χωρίς μελέτη, η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης, η μη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης κ.α.

Κατανοώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν για εξοικονόμηση ενέργειας, αν προσπαθήσουμε όλοι, μπορούμε να καταφέρουμε να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τα κτήρια μας, προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, προσφέρει με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια δέσμη οικονομικών κινήτρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα, μέσω του Προγράμματος <<Εξοικονόμηση κατ’ Οίκων>>.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝ>>;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους ωφελούμενους κίνητρα να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ;

Δυνατότητα χρηματοδότησης παρέχεται για μονοκατοικία, για πολυκατοικία ως συνόλου κτηρίου ή για μεμονωμένο διαμέρισμα, που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια: Χρησιμοποιείται ως κατοικία. Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2100€/ τ.μ. Φέρει οικοδομική άδεια. ‘Εχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα/ο.

Ειδικές προϋποθέσεις

Για να χαρακτηρισθεί επιλέξιμη μια πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου που χρησιμοποιείται για κατοικία, θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτητών (διαμέρισμα κα μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου). Υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο των ιδιοκτητών με στοιχεία που αφορούν την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά το μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΩ;

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προς χρηματοδότηση προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες κατηγορίες: Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/ στέγη και της πιλοτής. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15000€ ανά ιδιοκτησία. Επιπλέον, καλύπτονται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επιτυχούς υλοποίησης του έργου: Το κόστος της διενέργειας των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. Η αμοιβή του συμβούλου έργου, μέχρι 250€ ανά επιμέρους αίτηση (πλέον Φ.Π.Α.) σε περίπτωση πολυκατοικίας.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ;

Το Πρόγραμμα <<Εξοικονόμηση κατ’ Οίκων>> περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων, η ένταξη στις οποίες γίνεται με βάση το δηλωθέν εισόδημα των ωφελούμενων.

Κατηγορία Ωφελούμενων

A1

A2

B

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε. ≤12.000€

12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€

40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε. ≤ 20.000€

20.000€ < Ο.Ε. ≤ 60.000€

60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση

30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση

65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση

85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Παρέχεται η δυνατότητα λήψης τετραετούς, πενταετούς ή εξαετούς δανείου, με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου, με δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του ωφελούμενου. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται στον ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1:

Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 12.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα 20.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή, για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβετε ΑΤΟΚΟ δάνειο 3.000€ και επιχορήγηση 7.000€.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2:

Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000€ και δεν ξεπερνά τα 40.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000€ και δεν ξεπερνά τα 60.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή, για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβετε ΑΤΟΚΑ δάνειο 6.500€ και επιχορήγηση 3.500€.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2:

Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000€ και δεν ξεπερνά τα 60.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000€ και δεν ξεπερνά τα 80.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτό θα προκύψει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή, για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβετε ΑΤΟΚΟ δάνειο 8.500€ και επιχορήγηση 1.500€.

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων της κατηγορίας Β στην κατηγορία Α2, εφόσον το 50% του συνολικού των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στις κατηγορίες Α1 και Α2. Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιοκτήτες με υψηλότερα εισοδήματα της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία κινήτρων Β. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία κινήτρων που αντιστοιχεί στο εισόδημα του.

7 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας κατοικίας από τον ενδιαφερόμενο και εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας σε συνεργασία με την Τράπεζα.
  • Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)- Επιλογή Παρεμβάσεων.
  • Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο υποκατάστημα της τράπεζας.
  • Έγκριση αίτησης ενδιαφερόμενου.
  • Υλοποίηση Παρεμβάσεων.
  • Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση, έκδοση 2ου Π.Ε.Α.
  • Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή κινήτρων (έντυπο ολοκλήρωσης παρεμβάσεων, παραστατικά επί πιστώσει για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, 2ο Π.Ε.Α. του κτηρίου κ.α.).

Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα << Εξοικονόμης κατ’ οίκον>> εξοικονομούμε χρήματα και ενέργεια, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.